سنگ اولین ابزار بشر

سنگ اولین ابزار بشر

سنگ اولین ابزار بشر

ممکن است شما هم، زمان گردش در طبیعت مناطق باستانی مانند نواحی سکونت گاهی قدیمی در زاگرس با این ابزارهای سنگی برخورد کرده یا از کنار آن گذشته باشید. در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار سال پیش، انسانهای اولیه تنها از قلوه سنگ‌ها برای گذران امورات خود استفاده می‌کرده‌اند. اما در دوره های بعدی یعنی از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار سال تا ۸۰۰ هزار سال پیش انسان دریافت که می‌تواند به قلوه سنگ‌ها شکل کاربردی‌تر بدهد و تراشکاری بیشتری روی آن انجام دهد. ابزار سنگی تصویر بالا نمونه یکی از همین ابزارها است.

این ابزار درواقع سنگی است که با ضرباتی تکه‌هایی از سطح آن جدا شده و در نتیجه، یک لبه تیز ایجاد نموده است. تجزیه و تحلیل سطح میکروسکوپی نشان داده است که از این سنگها به عنوان ابزار برای خراش و برش گیاهان و سلاخی حیوانات و … استفاده شده است.

شناخت این سنگها و در دست گرفتن ابزار سنگی که یک انسان پیش از تاریخ، هزاران سال قبل از آن در امورات زندگی استفاده میکرده حس غریب اما باشکوهی را در انسان بیدار میکند.

ابزار سنگی 

ابزار سنگی جاذبه های طبیعت‌ گردی  ابزار سنگی ممکن است شما هم، زمان گردش در طبیعت مناطق باستانی مانند نواحی سکونت گاهی قدیمی در زاگرس با این ابزارهای سنگی برخورد کرده یا از کنار آن گذشته باشید. در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار سال پیش، انسانهای اولیه تنها از قلوه سنگ‌ها برای گذران امورات خود استفاده می‌کرده‌اند. اما در دوره های بعدی یعنی از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار سال تا ۸۰۰ هزار سال پیش انسان دریافت که می‌تواند به قلوه سنگ‌ها شکل کاربردی‌تر بدهد و تراشکاری بیشتری روی آن انجام دهد.

ابزار سنگی تصویر بالا نمونه یکی از همین ابزارها است.این ابزار درواقع سنگی است که با ضرباتی تکه‌هایی از سطح آن جدا شده و در نتیجه، یک لبه تیز ایجاد نموده است. تجزیه و تحلیل سطح میکروسکوپی نشان داده است که از این سنگها به عنوان ابزار برای خراش و برش گیاهان و سلاخی حیوانات و … استفاده شده است.شناخت این سنگها و در دست گرفتن ابزار سنگی که یک انسان پیش از تاریخ، هزاران سال قبل از آن در امورات زندگی استفاده میکرده حس غریب اما باشکوهی را در انسان بیدار میکند. انسان اولیه جاذبه های طبیعت‌ گردی جاذبه های طبیعت‌ گردی باستانی

www.ramgohar.com

www.wikipedia.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *