تورمالین Tourmaline

ویدیو ی آبشویی و برداشت بلورهای تورمالین از یک معدن تورمالین در شهر پورتلند ایالت اورگن در آمریکا  در این صفحه پیش رو مشاهده می کنید. این بلورهای رنگی جزو سنگهای قیمتی متوسط هستند و انواعی از آنها در کشور ما نیز وجود دارند. برای نمونه می توان به بلورهای درشت شورل سیاهرنگ در رگه های […]