کاسه زرین میخی‌ نگار

کاسه زرین میخی‌ نگار

کاسه زرین میخی‌ نگار

کاسه زرین میخی‌ نگار از آثار باستانی دوران داریوش اول یا دوران داریوش دوم است . این شی باستانی در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود.

ارتفاع این کاسه ۱۱٫۱ سانتی متر بوده و طرح این کاسه به عنون ویژگی بارز آن “طرح خیاره‌دار” می‌باشد. در بالای این کاسه به صورت گرداگرد با سه نوع خط میخی پارسی، عیلامی و بابلی نوشتاری حکاکی شده که متن نوشتار این است: داریوش، شاه بزرگ.

رام گوهر فروشگاه گوهر نگین سنگ قیمتی جواهرات زیورآلات .  

کاسه زرین میخی‌ نگار.  از آثار باستانی دوران داریوش اول. یا دوران داریوش دوم است . این شی باستانی . در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود.

ارتفاع این کاسه ۱۱٫۱ سانتی متر بوده . و طرح این کاسه . به عنون ویژگی بارز آن “طرح خیاره‌دار” می‌باشد. در بالای این کاسه . به صورت گرداگرد با سه نوع .  خط میخی پارسی، عیلامی و بابلی نوشتاری حکاکی شده.  که متن نوشتار این است: داریوش، شاه بزرگ. 

کاسه زرین میخی‌ نگار.  از آثار باستانی دوران داریوش اول. یا دوران داریوش دوم است . این شی باستانی . در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود.

ارتفاع این کاسه ۱۱٫۱ سانتی متر بوده . و طرح این کاسه . به عنون ویژگی بارز آن “طرح خیاره‌دار” می‌باشد. در بالای این کاسه . به صورت گرداگرد با سه نوع .  خط میخی پارسی، عیلامی و بابلی نوشتاری حکاکی شده.  که متن نوشتار این است: داریوش، شاه بزرگ. 

کاسه زرین میخی‌ نگار.  از آثار باستانی دوران داریوش اول. یا دوران داریوش دوم است . این شی باستانی . در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود.

ارتفاع این کاسه ۱۱٫۱ سانتی متر بوده . و طرح این کاسه . به عنون ویژگی بارز آن “طرح خیاره‌دار” می‌باشد. در بالای این کاسه . به صورت گرداگرد با سه نوع .  خط میخی پارسی، عیلامی و بابلی نوشتاری حکاکی شده.  که متن نوشتار این است: داریوش، شاه بزرگ. 

کاسه زرین میخی‌ نگار.  از آثار باستانی دوران داریوش اول. یا دوران داریوش دوم است . این شی باستانی . در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود.

ارتفاع این کاسه ۱۱٫۱ سانتی متر بوده . و طرح این کاسه . به عنون ویژگی بارز آن “طرح خیاره‌دار” می‌باشد. در بالای این کاسه . به صورت گرداگرد با سه نوع .  خط میخی پارسی، عیلامی و بابلی نوشتاری حکاکی شده.  که متن نوشتار این است: داریوش، شاه بزرگ. 

کاسه زرین میخی‌ نگار.  از آثار باستانی دوران داریوش اول. یا دوران داریوش دوم است . این شی باستانی . در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود.

ارتفاع این کاسه ۱۱٫۱ سانتی متر بوده . و طرح این کاسه . به عنون ویژگی بارز آن “طرح خیاره‌دار” می‌باشد. در بالای این کاسه . به صورت گرداگرد با سه نوع .  خط میخی پارسی، عیلامی و بابلی نوشتاری حکاکی شده.  که متن نوشتار این است: داریوش، شاه بزرگ. رام گوهر فروشگاه گوهر نگین سنگ قیمتی جواهرات زیورآلات .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *