گردنبند

سر سوزن ذوقی …

در این فیلم مرحله به مرحله تراش سنگ یک گردنبند عاجی شکل از جنس ژاسپر را به نمایش گذاشته ایم. چهارگانه‌ی رفتن به طبیعت، پیدا کردن یک قطعه سنگ قابل تراش، تراش آن به شکل مناسب و تشکیل مجموعه ای از این گوهر سنگ‌ها می‌تواند رنگ تازه ای به تفریحاتمان بدهد. 

ایده تفریح رام گوهر رام گوهر

در این فیلم مرحله به مرحله تراش سنگ یک گردنبند عاجی شکل از جنس ژاسپر را به نمایش گذاشته ایم. چهارگانه‌ی رفتن به طبیعت، پیدا کندن یک قطعه سنگ قابل تراش، تراش آن به یک شکل مناسب و تشکیل مجموعه ای از این گوهر سنگ‌ها می‌تواند رنگ تازه ای به تفریحاتمان بدهد. در این فیلم مرحله به مرحله تراش سنگ یک گردنبند عاجی شکل از جنس ژاسپر را به نمایش گذاشته ایم. چهارگانه‌ی رفتن به طبیعت، پیدا کندن یک قطعه سنگ قابل تراش، تراش آن به یک شکل مناسب و تشکیل مجموعه ای از این

ی‌تواند رنگ تازه ای به تفریحاتمان بدهد. در این فیلم مرحله به مرحله تراش سنگ یک گردنبند عاجی شکل از جنس ژاسپر را به نمایش گذاشته ایم. چهارگانه‌ی رفتن به طبیعت، پیدا کندن یک قطعه سنگ قابل تراش، تراش آن به یک شکل مناسب و تشکیل 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *