بازوبند طلایی بز و پرنده هما

بازوبند طلایی بز و پرنده هما

بازوبند طلایی بز و پرنده هما

بازوبند طلایی بز و پرنده هما یکی از آثار باستانی متعلق به دوران هخامنشیان است. پرنده هما و بز از حیواناتی هستند که در آثار به جا مانده از این دوران زیاد دیده می‌شوند. این بازوبند مزین به حیوانی اساطیری است که از شاخ و تن بز و صورت و بال پرنده همای اساطیری تشکیل شده‌است و به صورت متقارن رو به روی هم قرار گرفته‌اند. این بازوبند متعلق به حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد است. بازوبند طلایی بز و پرنده همای هخامنشی دارای سنگ‌ها و نگین‌های گرانبها بوده‌است که همگی از آن کنده شده‌اند. این بازوبند عضوی از صدها عتیقه گنجینه آمودریا بوده‌است.

منبع: کهن دیار، مجموعه آثار ایران باستان در موزه‌های بزرگ جهان- جلد اول، بهنام محمد پناه- انتشارات سبزان

رام گوهر فروشگاه گوهر . نگین سنگ قیمتی جواهرات زیورآلات .

رام گوهر فروشگاه گوهر . نگین سنگ قیمتی جواهرات زیورآلات . بازوبند طلایی بز و پرنده هما یکی از آثار باستانی متعلق به دوران هخامنشیان است. پرنده هما و ب.ز از حیواناتی هستند که در آثار به جا مانده از این دوران زیاد دیده می‌شوند. این بازوبند مزین به حیوانی اساطیری است که از شاخ و تن. بز و صورت و بال پرنده همای اساطیری تشکیل شده‌است و به. صورت متقارن رو ب.ه روی هم قرار گرفته‌اند.. این بازوبند متعلق به حدود ۵۰۰ سال پیش از. میلاد است. بازوبند طلایی بز و پرنده همای هخامنشی دارای سنگ‌ها و نگین‌های گرانبها بوده‌است که همگی از آن کنده ش.ده‌اند. این بازوبند عضوی از صدها عتیقه گنجینه آمودریا بوده‌است. 

بازوبند طلایی بز و پرنده هما یکی از .آثار باستانی متعلق به دوران هخامنشیان است. پرنده هما و بز از حیواناتی هس.تند که در آثار به جا مانده از این دوران زیاد دیده می‌.شوند. این بازوبند مزین به حیوانی اساطیری است که از شاخ و تن بز و صورت و بال پرنده همای اساطیری تشکیل شده‌است و به صورت متقارن رو به روی ه.م قرار گرفته‌اند. این بازوبند متعلق به حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد است. بازوبند طلایی بز و پرنده ه.مای هخامنشی دارای سنگ‌ها و نگین‌های گرانبها بوده‌است که همگی از آن کنده شده‌اند. این بازوبند عضوی از صدها عتیقه گنجینه آمودریا بوده‌است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *